Lørdag d. 25. Dec kl. 10:30

Juledagsgudstjeneste v/ Finn Sørensen, Haderslev