Fredag d. 18. Jun kl. 19:30

v/ Finn Sørensen, Marstrup