Program

Søndag d. 18. Apr kl. 10:00

Gudstjeneste
v/ Lars Rømer Olsen, Toftlund

Søndag d. 18. Apr kl. 11:00

Gudstjeneste
v/ Lars Rømer Olsen, Toftlund

Fredag d. 23. Apr kl. 19:30

Fredagsmøde
v/ Robert Nørgaard

fra “Den blå Oase” i Aabenraa

Søndag d. 25. Apr kl. 10:00

Gudstjeneste
v/ Ebbe Kaas, Brændstrup

Søndag d. 25. Apr kl. 11:00

Gudstjeneste
v/ Ebbe Kaas, Brændstrup

Fredag d. 30. Apr kl. 10:00

Gudstjeneste
v/ Ib Jørgensen

Store Bededag

Fredag d. 30. Apr kl. 11:00

Gudstjeneste
v/ Ib Jørgensen

Store Bededag