Søndag d. 28. Apr kl. 10:30

– online fra Landsmødet i Skjern