Søndag d. 05. Dec kl. 10:30

v/ Jesper Iversen, Kolding