Søndag d. 03. Mar kl. 10:30

v/ Martin Jefsen, Frifelt