Økonomi

Kasserer:

Jens Asmussen

mail: jea@dlgtele.dk

Kontooplysninger, der bruges til indbetaling:

Driftskonto: 7930 1367268

Byggekonto: 7930 1367250

Bogsalg: 7930 1365411

Husk at skrive navn  ved gaver, der skal være fradragsberettigede via SKAT.
Kontakt kassereeren, hvis du ikke er registreret i LM’s venneregister

Anfør i bemærkninger, om indbetalingen vedrører et bestemt formål.