Ældremøder – et godt fællesskab om eftermiddagen!

Ældremøder er for dig, der ikke længere er helt ung! Måske er du gået på pension eller efterløn – og du er også velkommen, hvis det bare passer dig bedst at komme til møde om eftermiddagen.

En prædikant – som regel fra det sønderjyske – kommer og taler ud fra Bibelen. Vi synger og beder sammen, og får en god snak over eftermiddagskaffen.

Møderne afholdes den første tirsdag i måneden kl. 14.30 – ca. 16.00.

Kontaktperson er Ib Jørgensen, tlf: 61 77 39 45

Velkommen!