Gudstjenester

For alle aldre!

At høre og høre til!

Vi samles til gudstjenester, fordi vi gerne vil høre – høre mere om Jesus, fordi Jesus er det bedste, der nogensinde er sket for hele verden.

Vi samles til gudstjenester, fordi vi glæder os over at høre til i et fællesskab sammen med andre, der også synes, at Jesus er den vigtigste i verden.

Selvom du måske ikke synes, at Jesus er den vigtigste, er du velkommen til at komme og være med, se og høre, hvad der sker ved en gudstjeneste!

Alle gudstjenester afholdes i Missionshuset, Bylderup-Bov Bygade 33.  Gudstjenesterne starter normalt klokken 10.30, men på grund af nedlukningen ifm. Covid-19 er mødeaktiviteterne ændret noget i forhold til det trykte program. De aktuelle tider fremgår dog til enhver tid af  hjemmesiden.

Du kan finde programmet på forsiden eller under Program.

Til gudstjenesterne synger vi og hører fra Bibelen og der er en prædikant, der udlægger en tekst fra Bibelen.

Vi har nadver, og der er børnekirke.

Nogle gange er det særligt festligt – ved højtider, og når der er dåb og konfirmation.